วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้

การประดิษฐ์ดอกไม้จึงเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน โดยมุ่งหวังที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งความงดงามตามธรรมชาติของดอกไม้ให้คงอยู่
ไม่เหี่ยวเฉาร่วงโรย ซึ่งช่างดอกไม้ประดิษฐ์สามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากการใช้ความสังเกต ศึกษา ค้นคว้า รูปลักษณะสีสันตาม
ธรรมชาติของดอกไม้แต่ละชนิดแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ งานดอกไม้ประดิษฐ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันมานาน
มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะให้ความงามของดอกไม้ประดิษฐ์เป็นที่ยอมรับและสนใจของชาวไทย รวมทั้งชาว

การประดิษฐ์ดอกไม้

ดอกกุหลาบ จัดให้เป็นราชินีแห่งดอกไม้ที่มีความสวยงามและน่ารัก เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสื่อแห่งความรัก ดอกกุหลาบเป็นไม้พันธุ์ดอกที่มีสายพันธุ์มาก แต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป 1. การทำดอกกุหลาบหนู กุหลาบชนิดนี้ใช้สำหรับตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้ต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือของใช้นั้น ๆ มีความน่ารักแบบกระจุ๋มกระจิ๋ม มีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนการทำดอกกุหลาบชนิดอื่น เพราะกลีบกุหลาบจะมีลักษณะเป็นกลีบรวมกัน 5 กลีบเหมือนกลีบดอกมะลิที่ได้เสนอมาแล้วนั่นเอง

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การประดิษฐ์ดอกไม้

การประดิษฐ์ดอกไม้ ถือเป็นงานประดิษฐ์อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ทำง่าย
ลงทุนไม่มากนัก และสามารถประยุกต์ใช้วัสดุต่าง ๆ ในการทำได้อย่างหลากหลาย เช่น กระดาษสา แป้งขนม
ปัง ดินไทย ดินญี่ปุ่น ผ้าใยบัว แต่ในหน่วยนี้ จะใช้วัสดุจากกระดาษสา ซึ่งหาง่ายและราคาไม่แพง เนื่องจาก
การทำดอกกุหลาบ จำเป็นต้องฝึกฝนโดยละเอียดงานจึงจะออกมาเหมือนของจริงและสวยงาม ซึ่งจากหน่วย
การเรียนนี้ จะเริ่มตั้งแต่วิธีการตัดกลีบ ย้อมสี และการเข้ากลีบดอก และแบ่งการเรียนออกเป็นฐานการเรียนรู้